Hej!


Jag som driver Hjärttrygg heter Anna Nerman och är legitimerad sjuksköterska med bakgrund inom akutsjukvård. Jag är utbildad instruktör i barn- och vuxen-HLR enligt Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning. Jag har själv två små barn och tycker att den absolut viktigaste kunskapen man kan ha som förälder är den att kunna rädda sitt barn. Detta gäller så klart alla som vistas kring barn, inte minst dem som arbetar inom barnomsorg.


Flera har för mig beskrivit känslan av maktlöshet som drabbar en om man hamnar i en situation då ett barn eller en vuxen i ens närhet drabbats av plötsligt hjärtstopp och man inte har kunskapen att utföra HLR. Se till att du inte behöver drabbas av den känslan.


Jag vill dela med mig av den kunskapen jag har så att du ska kunna känna dig trygg i att du vet hur du ska agera om det värsta tänkbara händer.


Alla kan lära sig - låt mig lära dig!