barn-hlr

ca 2-2,5 timmar

en livsviktig kurs.

Kursen följer Svenska HLR-rådets nationella riktlinjer gällande hjärt-lungräddning


Att veta hur du ska agera om ett barn satt i halsen, varit med om en drunkningsolycka eller påträffas livlös kan vara helt livsavgörande för den drabbade. Att förebygga att detta inte händer är såklart det viktigaste man kan göra - men allt kan inte förutses, och därför måste du veta hur du ska agera om det värsta tänkbara inträffar.


Jag utbildar föräldrar, mor-och farföräldrar, fastrar och morbröder och alla som umgås eller jobbar med barn och som vill lära sig hur man agerar vid luftvägs- och hjärtstopp på barn från nyfödd till puberteten.KURSENS INNEHÅLL

Inga förberedelser krävs, men om du vill kan du titta på HLR-rådets film inför utbildningen (barn-HLR för samhället).


Kursen delas upp i två sektioner; hjärt- lungräddning samt åtgärder vid luftvägsstopp. Emellan de olika sektionerna har vi en kortare fika-paus. Vi arbetar med två olika övningsdockor - en babydocka 0-1 år och en juniordocka 1 år-pubertet.


Vi kommer mestadels öva praktiskt och mycket tid kommer att läggas på att varje kursdeltagare ska få öva på baby-/juniordocka. Kursen tar ca 2-2,5 timmar.


Efter godkänd utbildning erhåller varje deltagare ett kompetensbevis från Svenska Rådet för hjärt-lungräddning med en sammanfattning av utbildningen och handlingsplaner.

Kursen kan hållas i en lokal i Askim, eller också kommer jag till er. Lokalen ligger på Askims Domarringsväg, ett tiotal meter från busshållsplats Gåsmossen och med goda parkeringsmöjligheter för den som kommer med bil.


Vänligen se öppna kurser nedan eller hör av dig för offert på en kurs anpassad för just er. Optimalt är 4-8 deltagare men vi kommer såklart överens om ett upplägg som passar era önskemål!

VUXEN-hlr

ca 1,5 timme

Överlevnad och HLR träning

"Flera vetenskapliga studier visar att tidig HLR startad direkt av lekman (bystander) ökar chansen till överlevnaden 2-3 gånger, jämfört med om ingen HLR är utförd före ambulansens ankomst. Kan en hjärtstartare appliceras snabbt och en strömstöt ges inom tre minuter från kollaps, har så hög överlevnad som 70% påvisats vid bevittnade hjärtstopp med defibrillerbar rytm. Tid till behandling är den helt avgörande faktorn." Läs gärna mer på www.hlr.nu


GRUNDUTBILDNING I VUXEN-HLR

Inga förkunskaper krävs. Kursen följer Svenska HLR-rådets nationella riktlinjer gällande hjärt-lungräddning


Som deltagare på en kurs i vuxen-HLR får du lära dig att

– Utföra hjärt-lungräddning med god kvalitet

– Att använda en hjärtstartare

– Hur du skall agera vid luftvägsstopp


Lärandemål i grundutbildning i Vuxen-HLR

– identifiera hjärtstopp

– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll

– utföra HLR med god kvalitet

– starta hjärtstartaren och följa instruktioner

– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge

– identifiera luftvägsstopp

– utföra ryggslag och buktryck

– förstå vikten av regelbunden träning


Vi kommer mestadels öva praktiskt och mycket tid kommer att läggas på att varje kursdeltagare ska få öva på docka. Kursen tar ca 1,5 timme.


Efter godkänd utbildning erhåller varje deltagare ett kompetensbevis från Svenska Rådet för hjärt-lungräddning med en sammanfattning av utbildningen och handlingsplaner. Repetition bör ske varje år för att upprätthålla sina kunskaper i hjärt-lungräddning.Kursen kan hållas i en lokal i Askim, eller också kommer jag till er. Lokalen ligger på Askims Domarringsväg, ett tiotal meter från busshållsplats Gåsmossen och med goda parkeringsmöjligheter för den som kommer med bil.


Vänligen se öppna kurser nedan eller hör av dig för offert på en kurs anpassad för just er. Kursen kan hållas för upp till 10 personer, är ni fler än så rekommenderas att gruppen delas upp för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

öppna kurser

de öppna kurserna hålls i en lokal i sisjön, askim (askims domarrings väg) och max antal deltagare per kurs är 8 st.

För tillfället finns inga öppna kurser inplanerade. Vänligen följ länken till höger för intresseanmälan inför kommande öppna kurser.


Är ni ett sällskap på över 4 stycken som är intresserade, bokar vi in ett tillfälle för er i lokalen eller hemma hos er.